Trị liệu như một cuốn tiểu thuyết: chìa khóa để đọc và giải thích ý nghĩa.

Nghiên cứu các câu chuyện cá nhân là một bài tập cơ bản để soạn ra một bức tranh mạch lạc về những trải nghiệm của một người và diễn giải chúng.