Tự sát? Mười lý do chính đáng để không tự tử

Tự tử: Đau buồn và bị ấn tượng bởi một nhận xét về một ca lâm sàng, tôi ngay lập tức cố gắng sửa đổi bằng cách liệt kê những lý do chính đáng để không tự tử.