Thử thực hành tình dục mới: tò mò hay sợ bị từ chối? - Câu trả lời của fluIDsex

Sự xung đột giữa nỗi sợ hãi và mong muốn thử các phương pháp tình dục mới sẽ khiến chúng ta suy ngẫm về mức độ điều này được quyết định bởi bối cảnh hoặc nhu cầu cá nhân