Tâm Lý Học

Tại sao phụ nữ thủ dâm?

Một nghiên cứu đã kiểm tra thủ dâm của phụ nữ thông qua tần suất, lý do, các hoạt động được thực hiện trong quá trình luyện tập và phẩm chất của cực khoái