Sự chung sống khó khăn của tự do và trật tự

Một vài năm trước, một Corrado Guzzanti độc ác đã biết cách làm trò cười cho bữa tiệc mà sau đó được gọi là 'Casa delle Libertà'. Và làm thế nào? Nhấn mạnh cách chính xác, trong Ngôi nhà Tự do, mọi người