Bản vẽ hình người trong lĩnh vực lâm sàng và pháp lý. Ôn tập

'Vẽ Hình Người Trong Chuyên Gia Lĩnh Vực Pháp Lý Và Lâm Sàng' là một cuốn sách dành cho tất cả các chuyên gia muốn cải tiến việc sử dụng bài kiểm tra