Những thách thức mới của kích thích não từ trường, phỏng vấn Tiến sĩ Giuseppe Fazzari

Phỏng vấn Tiến sĩ Giuseppe Fazzari, giám đốc khoa học kiêm giám đốc tổ chức của Trung tâm Tâm trạng ở Brescia và một chuyên gia nhiều năm về kích thích não, người nói về các ứng dụng lâm sàng có thể có của rTMS sâu (kích thích từ xuyên sọ lặp đi lặp lại)