Tâm lý & Âm nhạc: Tự tử trong Nhạc sĩ người Ý # 2

De Andrè, Vecchioni, Giorgio Gaber, Gianna Nannini, Vinicio Capossela: Psychological Journey into Suicide do ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Ý kể lại.