Phỏng vấn Giáo sư Dimaggio - # 1 Liệu pháp Siêu nhận thức-Giữa các cá nhân

Liệu pháp Siêu nhận thức-Giữa các cá nhân là gì và nó hoạt động như thế nào? Chúng tôi đã cố gắng tìm hiểu nhờ sự giúp đỡ của prof. Giancarlo Dimaggio