Nghe này, đó là âm thanh của một quả nho. Sự viên mãn về tinh thần của Chánh niệm

Chánh niệm: sự sung mãn về mặt tinh thần hay nhận thức có chủ định. Một hình thức thiền với các ứng dụng lâm sàng chống lại các trạng thái lo lắng, căng thẳng và trầm cảm