Hội chứng mệt mỏi mãn tính (CFS): một căn bệnh

Hội chứng mệt mỏi mãn tính: Tổ chức Y tế Thế giới đã định nghĩa đây là một bệnh nghiêm trọng, mãn tính và gây tàn phế.