Khả năng lãnh đạo trong các môn thể thao đồng đội # 16 - Bài kiểm tra xã hội học

Khả năng lãnh đạo: một công cụ có thể được sử dụng để phân tích hình dáng của trưởng nhóm thân thiết và mối quan hệ của anh ta với các vận động viên khác là bài kiểm tra xã hội học