Thời kỳ mãn kinh, Yoga và các biện pháp khắc phục chứng mất ngủ

Thời kỳ mãn kinh và các biện pháp khắc phục chứng mất ngủ - Tập yoga có thể giúp làm giảm các triệu chứng của thời kỳ mãn kinh.