Bạn không còn có thể nói 'anh ấy mạnh hơn tôi', bây giờ bạn có thể quản lý sự hung hăng. (2)

Một số yếu tố của cơ thể chúng ta như hormone, glucose và thậm chí cả gen cho chúng ta thấy cách chúng ta có thể cố gắng kiểm soát sự hung hăng và bốc đồng