Mối quan hệ giữa các cá nhân và cảm giác thuộc về

Việc tìm kiếm các mối quan hệ giữa các cá nhân thỏa mãn và lâu dài cho phép bạn cảm thấy mình là một phần không thể thiếu của tổng thể và vẫn độc lập.