Đánh giá: Đứa trẻ chàm - Trường hợp không thể làm mẹ

Đánh giá về The Indigo Child. Câu chuyện đầy kịch tính về một lần mang thai mà người mẹ tương lai đầu tư với một ý nghĩa đặc biệt và một đứa trẻ dính chàm.