Trị liệu Nhóm: Phương pháp Tiếp cận Gestalt

Liệu pháp nhóm: nhóm là 'yếu tố thứ ba' của mối quan hệ: nó cho phép người tham gia quan sát và hiểu rõ hơn về các phương thức quan hệ của chính họ