Arachnophobia: nếu bạn sợ nhện, bạn sẽ thấy chúng lớn hơn!

Ảnh hưởng của ám ảnh cụ thể đến nhận thức của đối tượng sợ hãi: một người càng sợ hãi, nhận thức thị giác sẽ càng bị thay đổi.