The Faces of Lie, của Paul Ekman - Nghệ thuật nói dối mà không bị phát hiện.

Những manh mối tiết lộ sự lừa dối là gì? Paul Ekman, một trong những học giả vĩ đại nhất về cảm xúc và giao tiếp không lời, giải thích chúng cho chúng ta.