Bác sĩ tâm thần & Rockstar: phỏng vấn với Sinead O’Connor

The Psychiatrist & the Rockstar: State of Mind Web Journal phỏng vấn Sinead O'Connor, ca sĩ Ireland nổi tiếng đến từ Dublin.