Enclothed Cognition: Quần áo ảnh hưởng đến suy nghĩ của chúng ta như thế nào.

Nhận thức mặc đẹp: mặc một bộ đồ thay vì một bộ đồ khác có ảnh hưởng công bằng đến nhận thức mà chúng ta có về bản thân.