Sixto Rodriguez, câu chuyện lãng mạn về sự hồi sinh.

Sixto Rodriguez là nhạc phim của cuộc đấu tranh phân biệt chủng tộc trong những năm 70, một nhân vật thần thoại ở Nam Phi về người mà không ai biết đến ở phần còn lại của thế giới ...