Mở bởi Andre Agassi: Trận đấu giữa Hạt nhân Bệnh lý - Đánh giá

Agassi Open: Tennis là chiến thuật duy nhất anh ấy thành thạo và nó đã phát huy tác dụng theo thời gian để giữ cho anh ấy không phải chịu đựng chút đau khổ nào.