Rối loạn nhân cách cần tránh: các triệu chứng, cách điều trị và liệu pháp cần tuân theo

Sợ bị chỉ trích, sợ bị phản đối và loại trừ và trên hết là niềm tin thâm căn cố đế rằng họ chẳng có giá trị gì. Rối loạn nhân cách tránh né