Kurt Cobain bị đau bụng. Có thể khám nghiệm tử thi tâm lý.

Câu chuyện về Kurt Cobain có đầy đủ các khía cạnh tâm thần và tâm thần, mà đỉnh điểm chính xác là những cử chỉ cực đoan. Hãy xem một số trong số họ.