Nữ hoàng Bạch Tuyết, Tấm gương và Chứng sợ hãi thần kinh.

Dữ liệu trong các tài liệu cho chúng ta biết rằng ở những bệnh nhân bị rối loạn biến đổi hình thể, việc soi gương gây ra sự khó chịu đáng kể.