Khao Khát - Suy Nghĩ Mong Muốn

Bệnh tình dục

Ăn, uống, tồn tại và sinh sản là những nhu cầu cơ bản và thiết yếu để tồn tại của con người. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi nhu cầu biến thành nỗi ám ảnh thực sự? Tra cứu