Chiến lược đối phó và sự lạc quan - Tâm lý học

Các định hướng gần đây nhất coi đối phó là một quá trình phát sinh từ các tương tác vượt quá hoặc thách thức các nguồn lực của một chủ thể.