Thiên nga đen (The Black Swan, 2010) - Điện ảnh & Tâm lý trị liệu # 13

Thiên nga đen - Khái niệm kiểm soát mở rộng đến các động cơ cảm xúc và tình dục và đến một thói quen có cấu trúc, tất cả chỉ nhằm mục đích hiện thực hóa.