20 tháng 5 năm 2020 Bắt đầu20 tháng 5 lúc 8:30 tối Kết thúc vào20 tháng 5 lúc 10 giờ tối Biến cố SỰ KIỆN VĂN HÓA Đề tài Cung cấp Gửi đếncông cộng Vị trí LIVE STREAMING
Trung tâm Nghiên cứu Nhận thức Lâm sàng - Viale San Giorgio 9, Sassuolo, IT
Live streaming , Sassuolo
Nước Ý
Đi đến bản đồ
Giá bánSự kiện miễn phí, cần đăng ký Đăng ký Tiếp xúcTrung tâm Nghiên cứu Nhận thức Lâm sàng Sassuolo Điện thoại3282262613 E-mail sassuolo@studicognitivi.net Url Đi đến trang web Tài liệu thông tin Tải xuống

Chia sẻ