TakeControl: ứng dụng đầu tiên chống lại chứng rối loạn ăn uống vô độ xuất hiện

Chào mừng bạn đến với kỷ nguyên của cuộc cách mạng điện thoại thông minh, hay đúng hơn là chào mừng bạn đến với kỷ nguyên mà các ứng dụng phục vụ cho việc điều trị bệnh tâm thần.