Bọn Trẻ

Tôi không học vì… tôi lười và không có khả năng. Hay để nói điều gì đó với bố và mẹ? # 1

Có những mô hình coi DSA là một bài toán đa giai thừa, trong đó các khía cạnh quan hệ cũng có trọng số nhất quán. Mặc dù không có nhiều nhưng một số nghiên cứu trong y văn đã quan tâm đến các kiểu luyến láy của trẻ mắc chứng khó đọc, khó đọc, mắc chứng khó đọc hoặc mắc chứng khó tính.