Danh sách 'cần làm' hoặc 'không'? Nghệ thuật của danh sách và nhu cầu tổ chức

Danh sách: các chiến lược tâm lý hữu ích giúp chúng ta tập trung vào một mục tiêu, buộc chúng ta phải suy nghĩ về các bước cần thiết để đạt được nó.