Tâm lý học đa văn hóa: Biểu hiện trên khuôn mặt không phổ biến

Trong hơn một thế kỷ qua, người ta tin rằng tất cả con người đều thể hiện những cảm xúc cơ bản với những nét mặt giống nhau.