ADHD, Tăng động và Hoạt động thể thao

Một số cha mẹ có con mắc chứng ADHD nghĩ đến việc cho con tham gia các môn thể thao chuyên nghiệp để cung cấp cho chúng không gian mà sự hiếu động được “khen thưởng”.