Bài đánh giá về “Làn da mà tôi đang sống” của Pedro Almodovar

Almodovar, sau khi ca ngợi sự khêu gợi của cơ thể trong rất nhiều bộ phim, đã ca ngợi thao tác y tế của mình trong bộ phim 'Làn da tôi sống'.