Alexithymia và sự phân ly trong các cuộc khủng hoảng tâm lý không do động kinh - Assisi 2013

Nghiên cứu xác minh xem: 1) phân ly có phải là yếu tố dự báo cho sự phát triển của PNES hay không; 2) alexithymia làm trung gian ảnh hưởng của sự phân ly.