'Amour', Câu chuyện về tình yêu và sự hủy diệt - ĐÁNH GIÁ (M. Haneke, 2012)

Amour: bộ phim phi thường và tuyệt vọng. Chủ đề về cái chết, bệnh tật và tuổi già được đối xử với tác động tuyệt vời.